Насърчаване на млади ромски лидери

Създаване на група от млади ромски лидери на възраст 18 – 30 години, които имат интерес към политическите процеси, застъпничеството, демократичните ценности и са с активна гражданска позиция по различни …

Партньорствата НПО – публични институции

Темата за ефективните взаимодействия с публични институции събра представители на 10 граждански организации от Южна България, работещи активно в областта на политиките за пълноправна интеграция на ромите на местно и …

Да бъдеш мултикултурен учител

Мултикултурният учител е мултикултурен човек – с това послание на Соня Нието, един от най-значимите изследователи, застъпници за мултикултурно образование, Боян Захариев, програмен директор в Институт „Отворено общество – София“ …