Министерство на младежта и спорта

Младежка програма за превенция на езика на омразата и дискриминацията

Министерството на младежта и спорта обяви процедура за набиране на проектни предложения по Националната програма за изпълнение на младежки дейности за 2021 г., съгласно Изискванията на Закона за хазарта. Програмата …