Силата на НПО е гражданската мисия

Силата и смисълът на съществуването на гражданските организации произтичат от доверието на хората в тяхната мисия и е важно, особено в периоди на социална и политическа криза, НПО да се вглеждат в себе си критично и да продължават да отстояват своите основни ценности и дългосрочни цели. Така накратко може да бъде представен духът на дискусиите за идентичността, с която гражданските организации влизат в ефективно и основано на взаимно уважение равноправно взаимодействие с държавната и местната власт. Форумът бе организиран от Платформа за генериране на проекти в края на месец февруари във Вършец и събра над 20 представители на НПО, работещи за равноправна интеграция на ромите, сред които Сдружение „Нов път“, Фондация „Рома-Лом“, Сдружение „СТАРС“ – Монтана, Асоциация Интегро, Постоянна ромска конференция, Сдружение „РО-МАГ Шумен“, Фондация “Саворе”, Народно читалище „Явин 2004+“ – Варна, Народно читалище „Романо дром 2002“ – Добрич, Социален диалог 2001 и Тръст за социална алтернатива.

В своята лекция Димитър Димитров от Институт „Отворено общество – София“ подчерта, че през последните години българските неправителствени организации са изправени пред сериозни предизвикателства, свързани със съхраняването и развитието на техния организационен капацитет и осигуряването на финансова устойчивост, като отбеляза, че алтернатива на ограничения и труден достъп до публични средства може да бъде подкрепата от общностите и бизнеса.

Румян Русинов от Центъра за обществени политики и застъпничество направи обзор на ролята на неправителствените организации в разработването на националните политики за интеграция на ромите. Според Русинов приетите стратегии и планове за действие за интеграция на ромите не са довели до пълноценно ангажиране на държавни механизми и финансови ресурси за осъществяване на системна интеграционна политика. И мисията да пилотира интеграционни модели и проекти е била оставане предимно на неправителствени организации, разчитащи главно на финансиране от чуждестранни донори. В своята беседа дългогодишният правозащитник заключи, че за България процесът на присъединяване към Европейския съюз е по-скоро пропусната възможност за политиките за интеграция на ромите, а популистките движения в цяла Европа и в България поставят сериозни предизвикателства пред демократичните ценности, включително защитата на човешките права.

Гост-лектор на семинара бе Александър Герасимов, ръководител на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Монтана, който представи постигнатите устойчиви резултати от партньорствата на местните власти и граждански общности за интеграция на ромите и постави акцент върху необходимостта от създаването на гъвкави донорски инструменти, които отчитат местната специфика.

Семинарът във Вършец бе вторият форум, посветен на ефективните взаимодействия между публичните институции и НПО, работещи предимно в Северна България. Повече за първия семинар по темата, организиран от Платформа за генериране на проекти, в който взеха участие граждански организация от Южна България можете да научите ТУК.