Интеркултурно образование чрез култура, наука и спорт

„Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е най-новата процедура за подбор на проектни предложения, отворена за кандидатстване от Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Основната цел …

Насърчаване на млади ромски лидери

Създаване на група от млади ромски лидери на възраст 18 – 30 години, които имат интерес към политическите процеси, застъпничеството, демократичните ценности и са с активна гражданска позиция по различни …