Насърчаване на млади ромски лидери

Създаване на група от млади ромски лидери на възраст 18 – 30 години, които имат интерес към политическите процеси, застъпничеството, демократичните ценности и са с активна гражданска позиция по различни обществени въпроси, е целта на нова инициатива на Националния демократичен институт за международни отношения. В рамките на програма „Насърчаване на приобщаването на ромите в Централна и Източна Европа“ младежите ще имат възможност да се обучават как да влияят върху вземането на решения относно политиките, свързани с техните общности. Подготовката е насочена към развитието на застъпнически и лидерски умения.

Програмата включва Академии за управление и поредица от семинари и обучения, които ще предоставят умения в областта на застъпничеството, политическата ангажираност, комуникациите и управлението на проекти, с фокус върху уменията да се отстояват интересите и потребностите на различните общности пред компетентните институции. Участниците ще повишат капацитета и гражданските си познания чрез платени стажове в правителствени и други публични структури на местно, регионално и национално равнище. Те ще получат насоки за използване на безвъзмездни средства, предоставени от НДИ, за провеждане на собствена застъпническа кампания по въпроси, които смятат за важни за тяхната общност.

Очаква се кандидатите да се включат активно в планираните дейности в периода февруари 2024 г. – октомври 2025 г.

Кандидатури могат да се изпращат на адрес: dyovcheva@ndi.org до 26 януари 2024 г.