Партньорствата НПО – публични институции

Темата за ефективните взаимодействия с публични институции събра представители на 10 граждански организации от Южна България, работещи активно в областта на политиките за пълноправна интеграция на ромите на местно и национално равнище. Събитието, организирано от екипа на Платформа за генериране на проекти, се проведе в Старозагорски минерални бани, където участниците имаха възможност да се запознаят с натрупания опит и научени уроци за партньорството с местните и национални власти от екипа на Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора.

В своята презентация ръководителят на организацията Ганчо Илиев очерта необходимостта НПО да изграждат и отстояват своята независимост чрез активна работа на терен, в ежедневна близост до общностите, която може да ги направи търсен, достоен и уважаван партньор.

Гледна точка към сътрудничеството между гражданските организации и местната власт представи експертът по местно самоуправление Станчо Ставрев, който открои ролята на НПО като гарант за ефективно и прозрачно изпълнение на политиките в интерес на общността и като „мост“ на промяната в нагласите на местните власти по отношение на комуникацията с уязвимите групи. Той набеляза възможности за активизиране на гражданското общество и в по-малките населени места чрез разширяване на функциите на народните читалища отвъд тесните културно-просветни задачи.

В обобщаващия преглед на резултати от дискусиите Ирина Файон, консултант на Платформа за генериране на проекти, подчерта мисията на НПО за мониторинг и застъпничество за подобряване на политиките. Тя насърчи организациите да усъвършенстват професионалните си умения за: участие в коалиции и мрежи, събиране и анализ на данни, комуникации и убеждаващо въздействие и развитие на специфична експертиза в секторните политики (образование, здравеопазване, социална работа).

Поради големия интерес към темата в началото на 2023 година се планира провеждане на семинар с участието на организации от Северна България.