Извънредни сесии за финансиране на проекти по Национален фонд „Култура“

Две нови програми за финансиране на проекти от Национален фонд „Култура“ откриват възможности за осъществяване на идеите на неправителствените организации за развитие на ромската култура и междукултурните взаимодействия. Извънредни сесии са обявени за проектни инициативи, свързани с възстановяване и развитие на частни културни организации и организации в областта на любителското творчество.

Програмата за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество е на обща стойност 5.5 млн. лв. и финансира разходи по проекти на стойност до 35 000 лв. Програмата е насочена към дейности на любители – непрофесионално заети в областта на изкуството – и включва следните приоритетни области: стратегии за възстановяване след кризисната ситуация; проекти с интерактивен механизъм за задържане и привличане на участници (онлайн и офлайн); публично разпространение и популяризиране на практикуваното в любителския състав изкуство и насърчаване на дейности, свързани с бежанци и пострадали от военни и хуманитарни кризи (включване на творци, публики, тематики, произведения или съвместни инициативи).

По Програмата за възстановяване и развитие на частни културни организации ще бъде оказана подкрепа за с устойчивото развитие на организациите и адаптирането им към пост-ковид ситуацията чрез осъществяване на събития или за изграждане на цялостни концепции/стратегии за дългосрочно развитие – комуникационни, творчески, партньорски, междусекторни. Индикативният бюджет на програмата е 10 млн. лв., а максималният размер на финансиране за един проект 100 хил. лв. Платформа за генериране на проекти кани неправителствени организации, работещи за развитие на ромската култура и междукултурните взаимодействия, да се включат в онлайн семинар за възможностите за финансиране по новите програми на Национален фонд „Култура“ на 19 април 2022 г. Заявки за участие в свободен текст се приемат до 18 април 2022 г. на ел. поща: i.jordanov@osi.bg.