Образованието продължава

С уебинар на тема „Ефективно ограмотяване и обучение на възрастни“ Платформа за генериране на проекти даде попътен вятър на 3 проекта за ограмотяване и реинтегриране на възрастни в общините Видин, Самоков и Сатовча.

Форумът бе открит с представянето на очакванията и мотивацията за участие в обучения за завършване на начално образование от 20 ученици вт гр. Дунавци, записани в курсове по ограмотяване в местното училище. Сред обучаемите е и Ники, който казва, че се завръща в училище, защото не иска да остане по-назад от трите си дъщери, две от които вече са завършили 11 клас. Сред най-често споделяните стимули за повторно заемане на чина в класната стая са желанието на възрастните да си намерят по-добра работа с по-висока заплата, да получат свидетелство за управление на автомобил, да могат да помагат на децата и внуците с домашните за училище, да повишат финансовата си грамотност.

Експертите от неправителствените организации и учителите се обединиха около необходимостта педагозите да очертаят ясно перспективата, която ученето дава на всеки участник – как може да продължи своето развитие на пазара на труда, с продължаваща професионална подготовка или чрез обучение в следващи образователни степени. Подчертана бе необходимостта от междуинституционални взаимодействия за идентифициране на обучаеми и включването им ограмотителни курсове, както и прилагане на цялостен подход за подкрепа на възрастните от уязвими групи да завършат обучените си от различни взаимодействащи си професионалисти – педагози, психолози и социални работници, трудови и образователни медиатори.

Обучаемите в подкрепените от Платформата проекти, получили финансиране по процедурата „Ограмотяване на възрастни – 2“ на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са част от 12-те хиляди възрастни, включително роми, които се очаква да бъдат ограмотени или да завършат класове от прогимназиален етап в рамките на програмата до края на 2023 година.