Едногодишни грантове в подкрепа на културни организации

Националният фонд „Култура“  обяви конкурс за едногодишни грантове в подкрепа на частни културни организации, организирали събития и представяли културно съдържание през периода 2019-2021 г. Фокусът на програмата за периода 2021 г. и 2022 г. е повишаване на организационния капацитет на бенефициентите и насърчаване на интердисциплинарни и междусекторни партньорства.

Програмата ще предостави подкрепа за организационни стратегии, които въвеждат:

  • принципи на устойчиво развитие, повишаване на организационния капацитет и измерване на ефекта от инвестициите, които организациите осъществяват (вкл. разработване на визии, специфични стратегии за управление на ресурси и съдържание, въвеждане на бизнес и предприемачески инструменти);
  • дългосрочни планове за задържане, разширяване и развитие на своята аудитория (вкл. чрез осигуряване на достъп до култура и/или насърчаване на културно потребление, организиране на образователни и информационни инициативи едногодишни програми, които предвиждат адаптация на организацията към дигитална трансформация в културните и творческите индустрии (вкл. разработване на специализирани платформи за достъп до съдържание, повишаване на многообразието и предлагането на качествено творческо съдържание в дигитална среда).

Ще бъдат финансирани едногодишни програми, които:

  • планират включване на иновации за дългосрочното развитие на организацията (вкл. цялостно или за част от цикъл в продукцията, в художественото творчество, в културната или организационната дейност);
  • развиват дългосрочни връзки и партньорства на локално, национално и международно ниво (вкл. интердисциплинарни и междусекторни инициативи и дейности, организиране на образователни, дискусионни и специализирани платформи, събития и форуми).

Общият бюджет на програмата е 3.8 млн. лв., като финансовата подкрепа е за едногодишни проекти с бюджет до 100 хил. лв. и е предвидена за цялостно или частично удовлетворяване на нуждите за поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства, създаване и представяне на културно съдържание. Целта е да се постигне по-висок организационен капацитет и да се повиши качеството и обхвата на събитията и продуктите, които се създават, за да развият организациите устойчивост и независимост за дейността си.

Срокът за кандидатстване е от 16 септември до 7 октомври 2021 г.

С подробните условия на програмата можете да се запознаете ТУК.