„Европа като общност на граждани“: конкурс за местни проекти

Sofia platformПрограма „Европа като общност на граждани“ (Civic Europe) обяви Idea Challenge 2020 конкурс за финансиране на не повече от 20 проектни идеи на НПО от Централна, Източна и Южна Европа, насочени към укрепване на гражданската активност на местно равнище.  Подкрепят се предложения, които целят засилване на гражданското участие и диалога в общностите, насърчаване на гаржданската кохезия по места и постигане на цялостни системни и устойчиви решения.

Сред печелившите проекти от миналогодишния конкурс има и такива, свързани с активно участие на представители на ромски общности в България и други държави от региона.

Проектните идеи на английски език се подават на следния линк: https://civic-europe.eu/ideas/ в срок до 13:00 ч. на 26 април 2021 г.

В пространството за идеи можете да се запознаете с резюмета на вече постъпили граждански инициативи, включително от България.

Фондация „Софийска платформа“ е контактна точка за България и подпомага кандидатстващите организации чрез: тълкуване на правилата и процеса на кандидатстване и съвети по конкретни въпроси за проектна идея. При изпълнение на одобрените за финансиране проекти също се осигурява нефинансова помощ под формата на взаимосвързани методи за подкрепа в три основни сфери: общност, развитие на капацитети и видимост.

„Европа като общност на граждани“ (Civic Europe) е програма, подкрепяща местни граждански инициативи, която работи в две основни направления:

  1. Програма за повишаване на капацитета на местни граждански активисти в България, Полша, Румъния и Унгария (Civic Europe Capacity Building).
  2. Kонкурс за финансиране на местни граждански инициативи (Civic Europe Idea Challenge).

Повече информация за програмата „Европа като общност на граждани“ можете да намерите ТУК.