Младежка програма за превенция на езика на омразата и дискриминацията

Министерство на младежта и спортаМинистерството на младежта и спорта обяви процедура за набиране на проектни предложения по Националната програма за изпълнение на младежки дейности за 2021 г., съгласно Изискванията на Закона за хазарта.

Програмата е насочена към младежи на възраст 15 – 29 години и включва 4 основни теми, сред които и „Превенция на агресията сред младите хора“ (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.). Останалите три направления са фокусирани върху превенция на хазартната зависимост сред младите хора, превенция на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.), както и към насърчаване на здравословния начин на живот.

Допустими кандидати по процедурата са организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или с ясно разграничени дейности със стопански и нестопански характер.

Общият прогнозен бюджет за финансиране на одобрените проекти е в размер на 5 405 000 лв. По-голямата част от средствата са предназначени за проекти, които включват и младежи в „неравно положение“, определени като „младежи, които няма същите възможности като връстниците си, поради наличието на едно или повече от следните обстоятелства и ситуации: рисково поведение, социални, икономически и образователни трудности, културни различия, с различни форми на увреждания, здравословни проблеми, географски обстоятелства и други“.

Предвижда се изпълнението на проектите да започне след 15 март 2021 г. и да се осъществи в рамките на не повече от 6 месеца.

Проектните предложения се подават в срок до 27.01.2021 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75. Подробна информация за процедурата, както и документи за кандидатстване са достъпни ТУК.