Програма „ИРИС“ подкрепя засегнати от COVID-19 деца и техните семейства

Програма „ИРИС“ подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства.  

Подкрепа на засегнатите от COVID-19 семейства, гарантиране на основните им потребности, както и намаляване на опасността от раздяла между деца и родители са сред основните приоритети на програма „Ирис“.
Програмата ще финансира граждански инициативи (на читалища, нестопански организации и инициативни групи). Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лева, а общият финансов ресурс на програмата е 620 000 лева. Кандидатстването за финансиране няма краен срок. Средствата ще се разпределят на всеки 10 дни, до изчерпване на наличния финансов ресурс.
Всички условия за отпускане на финансирането могат да бъдат намерени в Указанията за кандидатстване. Документите, които една организация трябва да попълни, за да кандидатства за подкрепа са: Формуляр за кандидатстване и Въпросник, както и Бюджет и Декларация, които можете да намерите на страницата на програмата.

С оглед на спешността на оказваната подкрепа стремежът е до 10 дни всеки кандидат да има отговор на изпратеното предложение.

Програма „Ирис“ е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“. Фонд „Мечтата на Таня“ е специална инициатива в памет на
Таня Ковачева, създадена от Фондация Оук и управлявана чрез Фондация Суис Филантръпи. Той катализира усилията на своите партньори в България за изграждане на общество, в което всяко дете расте в семейство и следващите поколения не помнят домовете за деца без родителска грижа.
Благодарение на фонда „Мечтата на Таня“ програма „Ирис“ ще предостави финансовия ресурс като спешна помощ за действия, които ще укрепят уязвими семейства в условия на пандемия и икономическа криза.