„ЕВРОПА КАТО ОБЩНОСТ НА ГРАЖДАНИ“ – IDEA CHALLENGE 2020

Стартира тазгодишния конкурс за финансиране на проекти – Idea Challenge 2020, по програма „Европа като общност на граждани“. В рамките на конкурса ще бъдат избрани до 15 граждански инициативи на местно ниво от България и 11 други страни в Европа, които ще получат 1) финансиране в размер до 50,000 € и 2) менторска подкрепа за изпълнение на одобрените инициативи.

Критерии за допустимост

За финансиране могат да бъдат одобрени:

 1. единствено местни граждански проекти, реализирани извън големите градски центрове, в региони с ниски нива на гражданска активност и малко възможности за организиране и провеждане на инициативи. Проектите, които могат да получат финансиране по програма „Европа като общност на граждани“, трябва да са насочени към решаването на проблеми от значение за местните общности. В същото време тези инициативи трябва и да отговорят на демократичните ценности и да развиват принципи като толерантност, плурализъм, равенство, недискриминация и др.
 2. само организации с нестопанска цел. Програмата е насочена към организации, които вече са активни в своите общности. Целта на програмата е да им помогне да разширят дейността си и/или да развият структурата си. Въпреки това, млади организации със солидна идея, адресираща проблеми в тяхната общност, също могат да кандидатстват. Стопанските организации и публичните институции, макар и да не могат да кандидатстват директно по програмата, могат да участват като партньори, консултанти или подизпълнители.
 3. само организации от: България, Гърция, Испания, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чехия.

Не могат да кандидатстват проекти свързани с/предвиждащи:

 • Организирането на събития и реализация на дигитални, художествени и други крайни продукти (например филми, учебни материали, приложения, произведения на изкуството), които не са насочени към проблеми на местно ниво и не включват общността в творческия процес.
 • Изследвания.
 • Строителни дейности.
 • Търговски ориентирани идеи/продукти, които са предназначени за последваща търговска употреба.
 • Физически лица от свое собствено име. Физическите лица могат да кандидатстват само ако използват т.нар. приемна организация. За повече информация относно приемните организации – вижте секцията „Често задавани въпроси“.

Как да кандидатствате и какъв е процесът?

Процесът по кандидатстване и подбор на проекти, които да бъдат финансирани, преминава/ще премине през следните стъпки:

 1. Кандидатите подават проектните си идеи на английски език на официалния сайт на програма „Европа като общност на граждани“ (civic-europe.eu). Подадените идеи могат да бъдат редактирани през целия период за кандидатстване (до 27 май 2020 включително). Всички подадени проектни идеи ще бъдат публично достъпни (видими) на сайта.
 2. Екипът на MitOst e.V., в сътрудничество с външни експерти, съставя списък на финалисти от около 30 проекта.
 3. Избраните финалистите биват помолени да предоставят финансов план (бюджет) в допълнение към вече подадената проектна идея.
 4. Те, финалистите, е възможно и да бъдат поканени на кратко интервю.
 5. На база на събраната информация от всички предходни стъпки, мултидисциплинарно жури избира 10-15 проекта, които да бъдат финансирани в размер до 50,000 € всеки.

Награда на общността

Успоредно с процеса на подбор на 10-15 проекта, които да бъдат финансирани, всеки кандидат, подал проектно предложение, ще има възможност да гласува за т.нар. Награда на общността (Community Award). В резултат от гласуването една от подадените проектни идеи ще получи 5,000 € и директно ще бъде включена в списъка на финалистите (виж стъпка 2 по-горе).

Крайният срок за кандидатстване е 27 май 2020 включително! Други важни дати, които трябва да имате предвид:

 • Кандидатстване/представяне на идеи за проект: 15 април – 27 май 2020.
 • Гласуване за Награда на общността: 8 юни – 29 юни 2020.
 • Обявяване на финалистите: 3 август 2020.
 • Интервюта с финалистите: 20 август – 8 септември 2020.
 • Среща на журито (онлайн): средата/края на септември 2020.
 • Обявяване на проектите, които ще получат финансиране: октомври 2020.
 • Реализиране на проектните идеи: ноември 2020 – декември 2021.
 • Закриване на проектите (финансови и съдържателни отчети): 15 януари 2022.

За повече информация, следете страницата на фондация „Софийска платформа“