Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

Програмата за малки грантове на Посолството на САЩ в България предлага безвъзмездни средства в размер до 15 000 щатски долара за проекти на неправителствени организации, които работят в подкрепа на гражданското общество, както и за финансиране на програми, насочени към укрепване на връзките между САЩ и България.

Дейностите, които се финансират, могат да включват, без да се ограничават до:
 Природни науки, технологии, инженерно и математическо образование (STEM);
 Медийна грамотност и медийна независимост;
 Младежки иновации и лидерство;
 Подобряване на разбирането за САЩО в България;
 Образование;
 Изкуства и култура;
 Посещения на американски експерти;
 Предприемачество.

Проектни предложения се приемат текущо, но трябва да бъдат получени поне три месеца преди планираното им начало.

Пакетът от документи за кандидатстване съдържа:
• Мотивационно писмо;
• Попълнен формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ, достъпен на следния линк: https://bg.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/256/U.S.-Embassy-Grant-Application-Form-media-literacy-edited-1.pdf;
• Обосновка на бюджета;
• Приложения.

Допълнителна информация за програмата е достъпна на следния линк:
https://bg.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/.