Покана за проекти, свързани с преодоляване на COVID-19

600 000 евро за проекти в областта на здравеопазването, образованието и малкия и средния бизнес

Централно-европейската инициатива отправя извънредна покана за представяне на предложения по темата за справяне с последствията от COVID-19. Целта на поканата е бърз целенасочен отговор на негативни последствия от пандемията за общности в държавите-членки на инициативата.

Общият бюджет на финансовата линия е в размер на 600 000 евро и чрез него могат да бъдат подкрепени интервенции в три области:

  • Здравеопазване и телемедицина (MED);
  • Образование и електронно обучение/дистанционно обучение (EDU);
  • Подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП).

Неправителствените организации от страните-членки са допустими кандидати и могат да внесат проектни предложения за безвъзмездна помощ до 40 хил. евро, покриваща до 100% от стойността на проекта.
Приемат се само заявления, получени до 9 април 2020 г.

България е част от инициативата, а националният координатор отговаря на електронна поща: european.affairs@mfa.bg.

Допълнителна информация е достъпна на следния линк: https://www.cei.int/news/8812/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-fields-of-healthcare.