Национална покана по Програма „Еразъм+“ през 2020 година

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро ще предостави възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина.

Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова се предлагат възможности за най-различни хора и организации.

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите в ръководството за програма „Еразъм +“. На разположение е и ръководство за индикативното финансиране за някои централизирани възможности.

Актуални дати по:

Ключова дейност 1

Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2020 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2020 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 13 февруари 2020 г.

Ключова дейност 2

Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2020 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2020 г.

Ключова дейност 3

Проекти за диалог на ЕС за младежта – 30 април 2020 г., 1 октомври 2020 г.

Дейности в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество – 2 април 2020 г.
Малки партньорства за сътрудничество – 2 април 2020 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел – 2 април 2020 г.

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите в Ръководството по Програма „Еразъм+“ – тук или тук.


Отворени покани, които се подават директно в Европейската комисия, можете да откриете тук.