Публична покана за избор на консултанти по Платформа за генериране на проекти

Платформа за генериране на проекти отправя публична покана за участие в процедура за избор на консултанти, във връзка с изпълнение на предефиниран проект: „Платформа за генериране на проекти“, изпълняван в …