Общественият борд на TELUS International в България в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19

Срок да 1 юни 2020 и по-висок лимит на грантовете.

Общественият борд на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на проекти, насочени към преодоляване на последствията, породени от COVID-19.

Бордът финансира проекти в областите образование, здравеопазване и околна среда. За целите на настоящата покана фокусът на подкрепа се разширява: проектите да имат положителен ефект върху значителен брой хора или групи, засегнати от кризата, породена от COVID-19 и да могат да стартират до 1 октомври 2020 г.

Общественият борд ще разпредели общо 170 000 лв. за 2020 година и тази есен ще организира още една отворена покана за кандидатстване. Максималната сума на подкрепа в настоящата покана се увеличава от 9 000 лв. на 15 000 лв. на проект. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 1 юни 2020 г.

Проектите следва да са:

• с фокус върху значителен брой хора или групи, засегнати от кризата, породена от COVID-19
• реалистични по отношение на правните, технологичните и научните аспекти на предложените в тях решения, така че да е възможно да стартират до 1 октомври 2020 г.

Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

Здравеопазване
Образование
Околна среда

Екип „Корпоративна социална отговорност“ на TELUS International Europe в България ще проведе онлайн уъркшоп на 20 май, от 14:00 до 15:00 часа, по време на който организациите с нестопанска цел, ще имат възможност да получат повече детайли относно кандидатстването. С цел ефективност, уъркшопът е с предварително записване, до 40 участници, до един представител на организация. Регистрацията за уъркшопа, може да направите тук. Краен срок за записване: 18 май, 2020 г. или до запълване на местата.

Новите, актуализирани формуляри за кандидастване и повече информация, можете да намерите на https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/kandidatstvai